БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВО


КАТАЛОГ МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА - Й


382.    ЈОВАНОВИЋ, Љ.
Руси у нас / Љ. Јовановић. - Београд : [б.и.], 1921 (Београд : «Народна самоуправа»). - 7 стр. ; 23 cm

На кор.: Одштампано из ''Новог Живота'' књ. VI, св.2. - Печат: Библiотека Русская Колонiя Панчево.
БРК 966

БРК @ 2021