БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВО


КАТАЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА - A


1.    АРХИВЪ русской революцiи / издаваемый И. В. Гесенномъ. - Год. 1, бр. 1 (1921)-Год. 26, бр. 22(1937). - Берлинъ : «Слово», 1921-1937 (Berlin : Slowo-Verlag). - 24 cm

Нередовно. - Печат: Библiотека Русская Колонiя Панчево.

Год. 1 (1921), бр. 3
БРК с 29

Год. 2 (1922), бр. 5, 6, БРК с 30

Год. 3 (1923), бр. 9, 10, 11
БРК с 31БРК @ 2021