БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВО


КАТАЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА - Д


6.    ДВУГЛАВЫЙ орелъ : органъ Монархической мысли / редактор М. Горчаков. - Год. 1, бр1(1921)-Год. 2 бр. 31 (1922). - Берлинъ : «Двуглавый орелъ», 1921-1922 (Берлинъ : «Нейце цейтъ»). - 22 cm

Месечно. - Часопис је наставио да излази у Паризу од 1926. до 1931. (бр. 1–42), уредник је био Н. Е. Марков. - Печат: Библiотека Русская Колонiя Панчево.

Год. 1(1921), бр. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
БРК с 20

Год. 2 (1922), бр. 24
БРК с 21

БРК @ 2021