БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВО


КАТАЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА - Ю


28.    ЮГОСЛАВИЯ : история, политика, культура : сборник статей. - Год. 1, бр. 1 (1930). - Белград : Изданние «Русского Архива», 1930 (Paris : Soc. Nouvelle Franco-Slave). - 1 геогр. карта ; 25 cm

Нередовно. - Печат: Библiотека Русская Колонiя Панчево.

Год. 1 (1930) бр. 1
БРК с 14БРК @ 2021