БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВО


КАТАЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА - Н


13.    НА ЧУЖОЙ сторонѣ : историко-литературные сборники / под редкцiей С. П. Мельгунова при ближайшем участiи Е. А. Ляцкого и В. А. Мякотина. - Год. 1, бр. 1 (1923)-Год. 3, бр. 12 (1925). – Берлинъ ; Прага : «Ватага» : «Пламя», 1923 (Berlin : Типографiя Куммеръ и Ко.). - 14 cm

Нередовно. - Печат: Библiотека Русская Колонiя Панчево.

Год. 1 (1923), бр. 1, 2, 3
БРК с 33

Год. 2 (1924), бр. 4, 5, 6, 7, 8
БРК с 34

Год. 3 (1925), бр. 9, 10, 11, 12
БРК с 35

14.    НИВА : иллюстрированный журналь литературы политики и современной жизни. - Год. 1, бр. 1(1870)-Год. 48, бр. ?(1918). - [Санкт Петербург] : [издательство А. Ф. Маркса], 1870-1918 ([б.м.] : [б.и.]). - илуст. ; 31 cm

Недељно. Популарни руски недељник који је 48 година излазио у Петербургу, од 1869. до септембра 1918. године. У Библиотеци Руске колоније чувају се бројеви за 1900. годину. За 48 година објављено је 2500 бројева и више од 50 милиона примерака бесплатних прилога.

Год. 31 (1900), бр. 1-51
БРК с 36

БРК @ 2021