БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВО


КАТАЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА - О


15.    ОКНО : [трехмесячник литературы] / изд. М. и М. Цетлинъ. - Год. 1, бр. 1(1923)-Год. 2, бр. 3(1924). - Парижъ : [Я. Поволоцкий и Ко.], 1923-1924 (Berlin : [Типография: Зинабург и Ко.]). - 20 cm

Тромесечно. - Печат: Правленiе Русской колонiи гор. Панчево.

Год. 1(1923), бр. 2
БРК с 46БРК @ 2021