БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВО


КАТАЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА - З


8.    ЗАПИСКИ Русскаго научнаго института въ Бѣлградѣ. - Год. 1, бр. 1(1930)-Год. 12, бр. 16/17(1941). - Бѣлградъ : Русский научный институт , 1930-1941 (Бѣлградъ : «Светлост»). - 23 cm

Нередовно.

Год. 4, (1933), бр. 8
БРК с 27

БРК @ 2021